Sunday, July 14, 2013

ஈரநெஞ்சம் அமைப்பு ஆதரவற்றோர்களுக்காக ஆற்றும் பணியை ~புதிய தலைமுறை TV

பாகம் 1
புதிய தலைமுறை TV , களம் இறங்கியவர்கள் பகுதியில் 07/0/2013 அன்று
ஈரநெஞ்சம் அமைப்பு ஆதரவற்றோர்களுக்காக ஆற்றும் பணியை பற்றி ஒரு நேரடி பதிவு ஒளிபரப்பானது .  பாகம் 1 மற்றும் பாகம் 2 

பாகம் 1
பாகம் 2


மக்கள் - தமிழ் மக்களின் வலை திரட்டி.

No comments:

Post a Comment